Økonomichef - Kundeøkonomi

Er du en synlig og dygtig leder, der drives af at optimere og transformere en økonomifunktion med en bred vifte af opgaver og mangfoldighed af kunder, og tiltrækkes du af muligheden for at gøre en forskel for mange menneskers boligvilkår? Så er stillingen som Økonomichef og leder for 30 dedikerede medarbejdere i Domea.dk måske en mulighed for dig.                                                                                      

 

VIRKSOMHEDEN
Domea.dk er en af Danmarks største og mest velrenommerede almene administrations- og rådgivningsvirksomheder og sat i verden for at skabe gode, attraktive boliger, som er til at betale for mennesker med en almindelig indkomst.

Dette forudsætter en lav husleje for beboerne, hvilket virksomheden opnår gennem løbende effektivisering og digitalisering af organisation, processer og ydelser bestående af rådgivning, administration og drift til almene boligselskaber.

Kundeporteføljen udgøres af ca. 80 almene boligselskaber og administrationsorganisationer, der tilsammen ejer mere end 80.000 boliger over det meste af Danmark. Domea.dk ejer ingen boliger selv, men fungerer som forretningsfører, rådgiver og leverandør for kunderne.Nogle kunder køber hele pakken, og andre nøjes for eksempel med at gøre brug af virksomhedens innovative IT-platform og koncepter for effektiv økonomistyring.

Domea.dk er baseret på en nonprofit forretningsmodel, ejet af kunderne og demokratisk ledet, men drives som en kommerciel virksomhed for at være konkurrencedygtig og samtidig sikre beboere i ejendommene så lav husleje som muligt.

Domea.dk’s mission er: ”Sammen gør vi Danmark til et bedre og billigere sted at bo”

Virksomheden tænker ’mennesker før mursten’ og har desuden en bred tilgang til bæredygtighedsbegrebet. Der arbejdes således med tre bundlinjer: økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Domea.dk er en professionel virksomhed med en klar organisering og velfungerende forretningsgange. Virksomheden er kendt som en proaktiv og ambitiøs spiller i branchen og investerer i udvikling af forretningen såvel som i medarbejderne.

I alt beskæftiger virksomheden ca. 580 medarbejdere, hvoraf ca. 180 medarbejdere er ansat i Domea.dk, som rummer specialister på alle områder inden for den almene branche, bl.a. forvaltning, jura, økonomi, byggeri og byudvikling, beboerdemokrati, udlejning, indkøb og it. Derudover er ca. 400 medarbejdere ansat i boligorganisationernes servicecentre rundt omkring i landet.   

STILLINGEN

Domea.dk søger en Økonomichef til området, Kundeøkonomi, der varetager økonomiopgaver fra A-Z, hvad enten det er generel økonomistyring, administration eller rådgivning for en mangfoldig kundeportefølje af boligselskaber. Udover regnskaber og budgetter omfatter opgaverne også varetagelse af budgetopfølgning, forbrugsregnskaber, huslejeopkrævning, fakturahåndtering med videre for kunderne. Der er desuden et udtalt strategisk fokus på i endnu højere grad at understøtte bestyrelserne og deres lokalt ansatte medarbejdere med højt kvalificeret rådgivning og sparring på området.

Den kommende Økonomichef har således det overordnede ansvar for at drive og udvikle Kundeøkonomi, som i dag består af ca. 30 medarbejdere, med direkte reference fra tre teamledere samt en Chefkonsulent.

Sammen med eget område og på tværs af organisationen er hovedopgaven dels at varetage en betydelig produktion af regnskaber og budgetter og optimere den nuværende forretning og dels at orkestrere og drive en igangværende transformation fra administrations- til rådgivningsvirksomhed. Dette med henblik på at styrke kundefokus i området, øge andelen af rådgivningsopgaver samt sikre høj medarbejder- og kundetilfredshed og gode kundeoplevelser.

Opgaven er desuden at bidrage til, at Domea.dk’s samlede leverancesystem fungerer og sikre sammenhængskraft på tværs – herunder en udvikling af Domea.dk i overensstemmelse med strategien om et individuelt fællesskab samt bidrage til at fremtidssikre virksomheden og dens leverancer ud fra et kundeperspektiv.

Som leder forventes det, at Økonomichefen er synlig og evner at sætte retning og sikre følgeskab. Hun/Han agerer samtidig rollemodel for det gode samarbejde på tværs af koncernen og nedbryder fælles strategiske mål til operationelle funktionsmål, så de giver mening for den enkelte mellemleder/medarbejder.

Økonomichefen udøver anerkendende ledelse i overensstemmelse med Domea.dk’s kultur, værdier og ledelsesprincipper og formår at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere.

Endelig bidrager Økonomichefen til, at Domea.dk anses som en troværdig og loyal samarbejdspartner for beboerdemokratiet via god kommunikation og forventningsafstemning og ved at udvise respekt for de politiske spilleregler som kunderne agerer under.

Økonomichefens primære arbejdssted vil være i Høje-Taastrup.

KANDIDATEN

Den ideelle kandidat brænder for at kunne gøre en forskel for mange mennesker ved kontinuerlig udvikling og drift af en kundefokuseret økonomiafdeling, der allerede er kommet langt i forhold til optimering og digitalisering af ydelser, men fortsat kan blive bedre til at imødekomme og levere på de forskellige behov og ønsker de enkelte kunder har.

Kandidaten tilfører således relevant erfaring med at gennemføre succesfulde transformationer af tilsvarende afdelinger, hvilket har sikret øget kundefokus og salg samt proaktiv og effektiv økonomistyring på vegne af kunderne.

Hun/han er en synlig leder, som med kunder og medarbejdere i fokus tager ansvaret for at organisere optimering af processer og forretningsgange og samtidig sikrer en høj medarbejder- og kundetilfredshed. I denne indsats involverer kandidaten gerne sig selv, chef-kolleger, medarbejdere og kunder og formår at forventningsafstemme og opnå følgeskab hos alle parter gennem sine stærke kommunikationsevner, hvad enten dialogen foregår ved beboermøder eller på skrift.

Der vil desuden blive lagt vægt på kvalifikationer og egenskaber som blandt andre:

  • Minimum fem års ledelseserfaring fra tilsvarende stilling i et lignende miljø og kan skabe udvikling, energi og begejstring i en økonomiafdeling bestående af mellemledere eller +10 medarbejdere
  • Minimum 10 års erfaring fra økonomifunktion og/eller revisionsvirksomhed
  • Solid erfaring med regnskabs- og budgetudarbejdelse - gerne på vegne af kunder og som en ret omfattende produktion, der kræver gode planlægnings- og opfølgningsevner
  • Stærke faglige kompetencer inden for procesoptimering og ressourcestyring
  • Relevant videregående uddannelse som HD, cand.merc.(aud.) eller lignende                                                                                                                                                                              

 

VIL DU VIDE MERE?
Rekrutteringen sker i samarbejde med Nordic Headhunting. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Birgitte Rasmussen, Partner i Nordic Headhunting på tlf. +45 2890 8527 eller bra@nordicheadhunting.dk