High Performers

En High Performer er en person, som i og udenfor organisationen anerkendes som værende særdeles kompetent fagligt og ledelsesmæssigt. En person der typisk leverer mere end man forventer. Personen er oftest karakteriseret ved at være motiveret for jobbet og i besiddelse af en faglig stolthed, vilje og integritet.

En simpel definition på en High Performer er, en person der leverer udvikling og resultater over gennemsnittet, i en længere periode.

Nordic Headhunting har bygget sine processer op, således at de understøtter det at identificere og vurdere High Performers.

Det kunne være direktøren, der altid går forrest og evner at motivere sine funktionschefer til at arbejde sammen som et team og derved sikre at gode resultater leveres. Eller det kunne være konstruktionsingeniøren, der via sin faglighed finder optimale konstruktionsløsninger, der kan spare virksomheden for en række udgifter.

På fire centrale områder kan en High Performer’s ”DNA” identificeres og vurderes (se fig. 1):

  • Kompetence, - såvel faglig som ledelsesmæssig
  • Adfærd
  • Motivation
  • Erfaring

Fig. 1:

Faglig og ledelsesmæssig kompetence

​Personer, der har den rette faglige og ledelsesmæssige kompetence, har en tendens til at gå forrest, tage ansvar, og arbejde igennem problemerne. Det at være præcis, skarp og hurtig i analyse og problemløsning, er en konsekvens af faglig og ledelsesmæssig kompetence, hvilket er den afgørende driver for at opnå resultater.

Adfærd

Personer, der handler med integritet og forholder sig til de bedste professionelle standarder, skaber respekt og lyst til dialog og samarbejde. De skaber tillid og respekt ved at tage personligt ansvar og via deres åbenhed, ærlighed og vilje til at arbejde med udfordringer og yde til fælles bedste.​

Motivation

Personer, der er motiverede, har typisk det drive og engagement, der skal til for at opnå de ønskede mål i jobbet. De er opmærksomme på, hvad der skal til for at få succes, og selvom de har et klart billede af det ønskede mål, forstår de, at fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig forskellige situationer er vigtige faktorer, som er en del af processen.​

Erfaring

Personer med den rigtige erfaring har evnen til at forudsige udfordringer og tænke potentielle konsekvenser igennem før de sker. De evner at tænke på tværs af organisationen og de etablerer fælles ansvar omkring udvikling og resultater.​

Fig. 2:

​I princippet skal alle fire elementer være til stede før Nordic Headhunting taler om en High Performer. Graden og formen af de forskellige elementer vil variere i forhold til det konkrete job. Målet er at finde højt kompetenceniveau, den rette erfaring, god adfærd og motivation. Det hjælper jo ikke noget at kandidaten har højt kompetenceniveau, hvis ikke adfærden harmonerer med virksomhedens og teamets kultur, eller såfremt kandidaten ikke evner at udvikle sine kompetencer, men i øvrigt har den rette adfærd og motivation.

High performers

​De kandidater der kan og vil gøre en forskel for virksomhedens forretningsmæssige udvikling og resultater, kaldes for High Performers.

Forretningsforståelse

Forretningsforståelse og stor erhvervserfaring er fundamentet for vores måde at arbejde på.

Norden og Europa

Nordic Headhunting er en del af International Search Partners (ISPA), der er en international organisation af erfarne search virksomheder.

Nordic Headhunting ApS | Strandvejen 171, DK-2900 Hellerup | Tlf.:+45 3514 6414