High Performers

De kandidater, som kan og vil gøre en forskel for virksomhedens forretningsudvikling og præstationer, hedder i vores univers High Performers. De er ofte ikke jobsøgende, da de er motiverede og skaber resultater i deres nuværende job og generelt har en nøgleposition i virksomheden. For at finde og flytte High Performers er det nødvendigt at bruge headhunting.

En High Performer er en person, der indenfor og udenfor organisationen er anerkendt som værende højt kvalificeret fagligt og i ledelsen. En person, der typisk leverer mere end forventet. Personen er ofte karakteriseret ved at være motiveret i jobbet og have en professionel stolthed, vilje og integritet.

En simpel definition af en High Performer er en person, der leverer udvikling og resultater over gennemsnittet over en længere periode.

Nordic Headhunting har sammensat søgeprocessen, så den styrker identifikation og vurdering af High Performers.

Professionelle og ledelsesmæssige kompetencer

Mennesker med de rette faglige og ledelsesmæssige evner har tendens til at påtage sig ledelse, tage ansvar og arbejde sig igennem problemerne. At være præcis, skarp og hurtig i sin analyse og problemløsning er en konsekvens af solide faglige og ledelsesmæssige kompetencer, hvilket er afgørende for at opnå resultater.

Opførsel

De mennesker, som handler med integritet og overholder de bedste faglige standarder, skaber respekt og ønske om dialog og samarbejde. De skaber tillid og respekt omkring sig ved at tage personligt ansvar og gennem deres åbenhed, ærlighed og vilje til at arbejde med udfordringer og for det fælles bedste.

Motivation

Personer, der er motiverede, har typisk den drivkraft og det engagement, som er nødvendigt for at nå de ønskede mål i jobbet. De er opmærksomme på, hvad der er nødvendigt for at lykkes, og selvom de har et klart billede af det ønskede mål, forstår de, at fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig forskellige situationer er vigtige faktorer, der er en del af processen.

Erfaring

Mennesker med den rigtige erfaring har evnen til at forudsige udfordringer og fokusere på mulige konsekvenser, før de sker. De er i stand til at tænke på tværs af organisationen, og de etablerer et fælles ansvar for udvikling og resultater.

På fire nøgleområder kan en High Performer's "DNA" identificeres og vurderes (se Figur 1):

I princippet skal alle fire elementer være til stede før Nordic Headhunting taler om en High Performer. Graden og formen af de forskellige elementer vil variere i forhold til det konkrete job. Målet er at finde højt kompetenceniveau kombineret med den rette erfaring, adfærd og motivation.

Det er således essentielt, at kandidatens adfærd harmonerer med virksomhedens og teamets kultur samt kontinuerligt formår at udvikle sine kompetencer og - ikke mindst - er stærkt motiveret af mulighederne i stillingen og virksomheden.