Trusted Advisors

Nordic Headhunting fokuserer på at etablere langsigtede kunderelationer. Vi opbygger over tid en stadig dybere og bredere viden om kundens organisation, kultur, forretningsmodel og deres marked. Da vores headhuntere selv har mange års erfaring som headhuntere og ledere, fungerer de som sparringspartnere i organisatoriske spørgsmål og kan hurtigt komme den ønskede profil, adfærd og succeskriterier nærmere i den indledende dialog. 

Kunden behøver heller ikke briefe os forfra hver gang, da vi har indsigten gennem det fortløbende samarbejde, hvilket således sparer kunden for tid (og penge) og i høj grad øger kvaliteten af rekrutteringen. På den måde kan vi finde en High Performer, der hurtigt kan skabe udvikling og resultater for virksomheden.

Nordic Headhunting er vokset meget de seneste år, hovedsageligt fordi kunderne prioriterer langvarigt samarbejde og fordi de i stigende grad vælger os til at rekruttere på alle niveauer i organisationen (fra C-level position til specialister) og til opbygning af nye forretningsområder.

Nordic Headhuntings medarbejdere har tavshedspligt om alle de informationer, de får kendskab til gennem samarbejdet med kunden. Ligeledes følger vi Datatilsynets regler om behandling af personoplysninger med henblik på erhvervsmæssig bistand ved stillingsbesættelser. Det betyder bl.a. at modtagne ansøgninger og CV’er i forbindelse med en specifik rekruttering slettes, når de ikke længere er relevante for besættelse af den pågældende stilling. 

Fortroligheden gælder naturligvis ikke kun for vores kunder, men i ligeså høj grad for de kandidater, som vi bringer ind i rekrutteringsprocessen.