Trusted Advisors

Nordic Headhunting fokuserer på at etablere langsigtede kunderelationer. Vi kan herved over tid tilegne os en stadig dybere og bredere viden om kundens organisation, kultur, forretningsmodel, markedet m.m. Da vores headhuntere selv har mangeårig erfaring som headhuntere og ledere, fungerer de som sparringspartnere omkring organisatoriske spørgsmål og kan hurtigt komme den ønskede profil, adfærd og succeskriterier nærmere i den indledende dialog. Kunden behøver heller ikke briefe os forfra hver gang, da vi har indsigten via det mangeårige samarbejde, hvilket således sparer kunden for meget tid (og penge) og i høj grad øger kvaliteten af rekrutteringen. Herved kan vi finde en high performer, der hurtigt kan skabe udvikling og resultater for virksomheden.

Nordic Headhunting er vokset meget de seneste år, hovedsagelig fordi kunderne fastholdes og at de i stigende omfang benytter os til rekruttering på alle niveauer i organisationen (C-level position til specialister) og til opbygning af nye forretningsområder.

Nordic Headhuntings medarbejdere har tavshedspligt om alle informationer, de får kendskab til gennem samarbejdet med kunden. Ligeledes følger vi Datatilsynets regler omkring behandling af personoplysninger med henblik på erhvervsmæssig bistand ved stillingsbesættelser. Dette betyder bl.a. at modtagne ansøgninger og CV’er i forbindelse med en specifik rekruttering slettes, når disse ikke længere er relevante for besættelse af den pågældende stilling. Fortroligheden gælder naturligvis ikke alene vores kunder, men i ligeså høj grad de kandidater som vi bringer ind i rekrutteringsprocessen.