Assessments

Nordic Headhunting bruger anerkendte testværktøjer og relevante kandidatopgaver til at identificere og vurdere High Performers, som kan gøre en forskel for virksomheders udvikling og resultater.

Som standardtest bruger vi personprofilanalysen DISC, der på blot 8 minutter af kandidatens tid giver en Person Profil Analyse og en indsigt i en persons foretrukne arbejdsadfærd og besvarer spørgsmål som for eksempel: Hvad er vedkommendes styrker og begrænsninger? Hvordan kommunikerer han eller hun? Er personen en selvstarter? Hvad motiverer?

Desuden bruger vi General Intelligence Assessment (GIA), som giver en prognose om den tid, det vil tage en person at komme ind i en ny jobrolle. GIA gør det også muligt at identificere potentielle ledere, som typisk er dem, der hurtigt kan træffe en beslutning eller give et hurtigt svar og dem, som passer bedre til mere metodisk problemløsning.

Flere af vores kunder ønsker at benytte egne testværktøjer, da de efterfølgende også benytter dem til udviklingssamtaler. I disse tilfælde skræddersyer vi processen. Hvis der er særlige ønsker i forhold til at anvende andre testsystemer, kan vi også gøre det. I disse tilfælde købes ydelsen hos samarbejdspartnere.

Anvendelse at testværktøjer er ikke en facitliste, og Nordic Headhuntings erfarne headhuntere benytter det typisk som dialog- og samtaleværktøj for at kunne forstå den enkeltes adfærd og motivation. Derfor kombineres testene altid med en konkret business case, som er udarbejdet i samarbejde med den rekrutterende virksomhed. Det kunne for eksempel være følgende opgave i forbindelse med en search efter en ny Salgsdirektør til en større international teknologisk virksomhed:

Virksomheden har for nyligt gennemført en organisationsændring fra en segments-opdelt organisation til en regions-opdelt organisation med kontorer i Århus, Odense og Herlev. Hvorledes vil du som salgsdirektør drive din nye salgsorganisation? Hvilke ledelsesmæssige værktøjer vil du gøre brug af? Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med samarbejdet med den øvrige organisation, herunder samarbejdet med service- og projektorganisationen?

Til sidst bedes du gøre dig nogle overvejelser om din motivation for jobbet samt, hvordan du vil gribe de første 100 dage i jobbet an.”

Opgaven sendes til de to til tre kandidater, som er udvalgt til at gå videre til anden runde samtaler med den rekrutterende virksomhed.

Kandidaterne præsenterer så deres tanker og problemstillingerne, som diskuteres med den rekrutterende leder i virksomheden til den anden samtale. Nordic Headhuntings erfarne headhuntere fungerer her som observatører og coaches. Formålet med opgaven er for kandidaten at komme tættere på jobbet, og for den rekrutterende leder i virksomheden en bekræftelse af, at den pågældende kandidat kan løfte opgaven. Desuden giver dette møde et indtryk af arbejdsstil og endelig fornemmelse af personlig kemi.