Ydelser

Nordic Headhunting er en headhuntervirksomhed, der har specialiseret sig i at finde og rekruttere specialister, ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer.

Nordic Headhunting finder High Performers, der kan levere resultater til virksomheder på det danske og nordiske marked.

Vores forretningsprocesser er bygget op omkring det at finde High Performers.

Nordic Headhunting tilbyder ren headhunting (search).

Vi kender betydningen af, at kunderne ønsker, at vi løser opgaverne kvalificeret og ofte gerne så hurtigt som muligt. Derfor har vi typisk en leveringstid på 6-8 uger.

Hos Nordic Headhunting kan du altid regne med, at ALLE oplysninger behandles fortroligt, og at vi har stor respekt for virksomhedens og kandidatens ret til anonymitet.

Et samarbejde med Nordic Headhunting omfatter typisk nedenstående processer.


Før opgavestart (uge 1):

Møde med kunde inklusiv den person som kandidaten skal referere til. Ofte vil vi tilbyde at udarbejde en ”mini team” analyse, der kan klarlægge centrale elementer om matchet i forhold til kandidaten.

Inden opgavestart vil vi bruge tid på at få fastlagt stillingsprofilen og jobbets succeskriterier, således at grundlaget og målet for headhuntingen er på plads. Vi har på forhånd sat os grundigt ind i branchen, forretningen og virksomhedskulturen. Sammen med kunden udarbejdes en handlingsplan for processen med væsentlige milepæle, herunder rapportering, mødedatoer m.m.​

Under opgaveforløb (uge 2-6)

Nordic Headhunting igangsætter headhunting-processen og afdækker markedet systematisk for egnede kandidater. Nordic Headhunting afholder interviews og potentielle kandidater testes. Virksomheden modtager en beskrivelse af de kandidater, vi ønsker at præsentere nogle dage før første præsentationsrunde. Vi præsenterer typisk 2-4 kandidater. Ved anden kandidatpræsentationen præsenterer kandidaterne en kundespecifik virksomheds case, som er fremsendt til kandidaterne på forhånd. Case præsentationen varer ca. 15 min. Dette er en mulighed som virksomhederne kan benytte sig af, afhængig af hvorledes processen ønskes kørt.

Når topkandidaterne er udvalgt tages typisk 3 til 6 referencer.


Efter opgaveafslutning (Uge 16-18)

Vi tilbyder opfølgningssamtaler med kunde og kandidat efter ca. 16 til 18 uger.​

High performers

​De kandidater der kan og vil gøre en forskel for virksomhedens forretningsmæssige udvikling og resultater, kaldes for High Performers.

Forretningsforståelse

Forretningsforståelse og stor erhvervserfaring er fundamentet for vores måde at arbejde på.

Norden og Europa

Nordic Headhunting er en del af International Search Partners (ISPA), der er en international organisation af erfarne search virksomheder.

Nordic Headhunting ApS | Strandvejen 171, DK-2900 Hellerup | Tlf.:+45 3514 6414